Liczba odwiedzin strony: 20342 Osób na stronie: 4
 

"Arkadia" 
rzedsiębiorstwo Doradztwa Podatkowego I
Ekono

 
 
"Arkadia"
rzedsiębiorstwo Doradztwa Podatkowego I
Ekono
 
Piastowska 40
Profesja:   doradca podatkowy

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2001 Nr 28 poz. 301 - Zmiana ustawy - Kodeks pracy
USTAWA z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2001 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 104 1 w § 1 skreśla się pkt 3;...